Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Haaijer Advocatuur & Mediation is verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid conform de eisen die de Verordening op de Advocatuur aan deze verzekering stelt. De verzekering is afgesloten bij Nationale- Nederlanden, Postbus 93604 te 2509 AV Den Haag.