Haaijer Advocatuur & Mediation is gevestigd te Hulst. Het is een gespecialiseerd eenmanskantoor dat zich uitsluitend richt op één rechtsgebied: het personen- en familierecht. Optimale bijstand wordt hierdoor gegarandeerd.

Mr. G. (Greet) M.J.O. Haaijer-Cattrysse is na haar studie Nederlands recht als juridisch medewerker enige jaren werkzaam geweest op een notariskantoor en op een belastingadvieskantoor. In 2001 is zij beëdigd als advocaat en ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070-335 35 35, info@advocatenorde.nl.

Het personen- en familierecht is veelomvattend, vaak zeer complex en vereist naast een groot inlevingsvermogen ook specialistische kennis. Het gebied bestrijkt met name het echtscheidingsrecht met alimentatieverplichtingen, zorg- en contactregelingen, boedelscheiding c.q. afwikkeling van huwelijksvoorwaarden, verevening van pensioenrechten enz. Het kantoor heeft er bewust voor gekozen zich op dit rechtsgebied toe te leggen.

Bij een (echt)scheiding kunt u kiezen voor een gezamenlijke advocaat/mediator. De mediator begeleidt de gesprekken en bewaakt het proces bij het vinden van een voor u en uw partner bevredigende afwikkeling. De mediator begeleidt beide partners op een neutrale en professionele wijze waarbij de partners zelf – voorzien van goede informatie – de consequenties van de scheiding regelen.

Is mediation geen optie dan kunt u kiezen voor een overlegscheiding waarbij u – ieder bijgestaan door uw eigen advocaat – onder leiding van een coach, door middel van samenwerking en overleg met een aantal deskundigen, de gevolgen van de echtscheiding regelt. Van tevoren spreekt u af om niet naar de rechter te gaan. Alle betrokkenen tekenen deze overeenkomst en de professionals bundelen hun expertise om een optimaal resultaat te bereiken.

Ook op het terrein van eenzijdige belangenbehartiging heeft het kantoor door de jaren heen veel ervaring opgebouwd en kunt u rekenen op professionele en betrokken bijstand.

In het rechtsgebiedenregister van de NOVA heeft het kantoor het rechtsgebied Personen- en Familierecht geregistreerd. Deze registratie verplicht Greet per kalenderjaar tien juridische opleidingspunten voor dit rechtsgebied te behalen. Als vFAS-mediator Familierecht is zij voorts verplicht tot het jaarlijks up-to-date houden van de mediationvaardigheden door deelname aan opleidingen op het gebied van scheidingsmediation.

Deskundigheid

 • Echtscheiding/ontbinding geregistreerd partnerschap
 • Beëindiging samenleving
 • Echtscheiding met internationale aspecten
 • Echtscheiding van ondernemers
 • Partner- en kinderalimentatie
 • (Ouderlijk) gezag
 • Zorg- en contactregeling/ouderschapsplan
 • Boedelscheiding/afwikkeling huwelijksvoorwaarden
 • Verevening c.q. verdeling van pensioenaanspraken
 • Curatele en bewind
 • Afstamming/vaderschap/erkenning
 • Naamswijziging
 • Internationaal familierecht
Nieuws van verder-online.nl (een initiatief van vFAS)